CAYMA HAKKI&GARANTİ, İADE

 

ALICI , sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılmasi için bu süre içinde SATICI'ya email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 4. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulasmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafindan karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözlesmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayi taahhüt ederiz.

385 sayılı Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafinıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulmasi ve imzalandıktan sonra tarafimıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz,

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler,

b) Alıcının özel isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün ve hizmetler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlari açılmiş olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

e) Tesliminden sonra baska ürünlerle karışan ve doğasi gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,

f) Kopyalanabilir niteliği olan yazılım, bilgisayar yazılımı, dijital içerik, dijital ortam ürünü kapsamına giren bilcümle ürün veya hizmetler,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapilmasi gereken, konaklama, esya tasima, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eglence veya dinlenme amaciyla yapilan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetler,

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ürün veya hizmetler,